Viber  063 464 63 >>

Пропозиція укладення договору

Ця пропозиція є запрошенням Споживачеві зробити оферту на укладення договору продажу товарів та/або надання послуг ФОП Кадькаленко Олександр Сергійович (код ЄДРПОУ 3020115619, Київ, Васильківська 40а, далі за текстом іменоване як Підприємець).

Ця пропозиція спрямована невизначеному колу осіб та здійснюється на підставі ч.2 ст. 641 Цивільного Кодексу України.

Інформаціний Ресурс

Інформація щодо типових умов укладення договору розміщується Підприємцем на інтернет-ресурсах доступних за наступними адресами:  https://www.zooopt.net, https://zooopt.net 

Товарні пропозиції також можуть розміщуватись на інтернет ресурсах контрагентів Підприємця.

Ця Пропозиція має пріоритет над умовами продажу товарів, які містяться на інтернет ресурсах контрагентів, окрім випадків, коли такі правила прямо встановлюють додаткові обов’язки Підприємця або права Споживача та містять застереження щодо їх пріоритету над пропозицією Підприємця. 

Споживач та Підприємець, іменовані надалі за текстом разом “Сторони”, діють з метою задоволення потреб споживача у послугах та товарах Підприємця за наступними правилами, якщо інші не встановлено окремими домовленостями між Сторонами: 

Товарні пропозиції

Істотні умови продажу товарів, зокрема ціна товару, вказуються на сторінці з інформаційною карткою товару.

Враховуючи особливості здійснення торгівлі через мережу інтернет, Споживач погоджується, що для ідентифікації замовленого товару Підприємець самостійно використовує сукупність таких даних: назва товару, торговельна марка виробника, артикул, штрих-код. У випадках, коли цих даних недостатньо для однозначної ідентифікації товару, додатково можуть використовуватись інші характеристики товару та його ціна.

Розміщення інформації про наявні товари та послуги на інформаційних ресурсах не є підтвердженням наявності у підприємця можливостей надання Споживачеві відповідних товарів чи послуг.

Підприємець публікує на інтернет-ресурсі орієнтовні дані щодо наявності товару шляхом поєднання даних про наявність конкретних товарних одиниць на складах та магазинах Підприємця та його контрагентів.

Споживач погоджується з відсутністю відповідальності Підприємця за публікацію інформації про наявність товару яка не відповідає дійсності, окрім випадків зумисного введення Споживача в оману.

Типовий Порядок Укладення Договору

Споживач, зацікавлений у придбанні товару або послуги у Підприємця направляє оферту на укладення договору доступними засобами зв’язку, зокрема такими (перелік не є вичерпним):

  • інтернет-ресурс (шляхом оформлення замовлення)
  • інтернет-ресурс (шляхом звернення в онлайн-чат)
  • інтернет-ресурс (шляхом попередньої оплати за сформованим qr-кодом)

Підприємець розглядає можливість виконання замовлення за такими ознаками: наявність товару, строк відвантаження, вартість товару.

Підприємець направляє Споживачу повідомлення з додатковими умовами договору, які він вважає обов’язковими до узгодження.

У разі узгодження необхідних для виконання договору умов, договір купівлі-продажу товарів або надання послуг вважається укладеним, Споживач виступає як Покупець, а Підприємець як продавець.

Умови передачі товару

Товари, придбані Споживачем, передаються Підприємцем у пункті самовивозу або за посередництвом перевізника.

Оплата послуг перевезення здійснюється Споживачем, окрім випадків, коли рахунок або документ про реалізацію товарів та послуг не містить прямої вказівки на інше.

Підприємець має право, на власний розсуд, включати вартість доставки та інших супутніх послуг у вартість будь-якої одиниці товару повністю або частково.

Право власності на товар переходить до споживача у один з таких моментів в залежності від того, який момент настав пізніше: момент передачі товару; момент передачі товару перевізникові; момент отримання повної оплати Підприємцем (включаючи оплату додаткових послуг).

У разі відмови від отримання товару, який був переданий перевізникові, Споживач зобов’язується відшкодувати витрати на транспортування (в тому числі страхування перевезення) в напрямку відправлення та в напрямку повернення товару.

Споживач несе відповідальність за правильність вказаних ним даних, які використовуються для оформлення перевезення товару.

Споживач окремо зобов’язується повідомити про схожість назв населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць чи інших елементів адреси доставки, які можуть призвести до оформлення відправлень за помилковими адресами. Споживач зобов’язується відшкодувати витрати, понесені Підприємцем у зв’язку з невиконанням цього пункту.

Умови повернення товару

Споживач має право повернути Підприємцеві товари у відповідності до законодавства України.

Товари, які відносяться до продуктів харчування, кормів та ласощів для тварин, предметів гігєни поверненню не підлягають, окрім випадків продажу товару зі строками споживання, що минули.

Підприємець має право відмовити у прийнятті товару, якщо такий товар має сліди використання, пощкоджену упаковку, нетоварний вигляд тощо.

Транспортні витрати на повернення товару несе Споживач.

Узгоджена Сторонами вартість повернутих товарів підлягає перерахунку на банківський рахунок Споживача або на погашення заборгованості по інших договорах, укладених Сторонами (в тому числі в майбутньому) на вибір Споживача.

Підприємець має право утримати зі Споживача комісії, стягнути контрагентами Підприємця у зв’язку з проведенням оплати за товари, що повертаються.

Умови оплати

Підприємець приймає оплату наступними способами:

    • інтернет-еквайрінг (за допомогою автоматично сформованого рахунку технічними засобами на інтернет-ресурсах Підприємця або виставлених безпосередньо Споживачу працівником Підприємця)

    • оплата на поточний рахунок у банку (в тому числі за реквізитами картки, прив’язаної до поточного рахунку)

    • готівковими коштами (за умови технічної можливості реєстрації розрахункової операції)

    • через термінали ПАТ КБ “ПриватБанк” та АТ «Ощадбанк»

    • шляхом перерахування коштів через платіжну систему, пов’язану з перевізником товару (у разі оплати товару при отриманні від перевізника)

Підприємець має право вимагати проведення оплати конкретним способом на власний розсуд.

Додаткові комісії, які стягуються зі Споживача у зв’язку з оплатою Підприємцеві та не вказані у рахунку, виставленому Підприємцем, оплачуються Споживачем.

Передання зобов’язань за договором

Споживач діє згоду на те, що Підприємець має право передати замовлення Споживача на виконання іншому господарюючому суб’єкту або фізичній особі. 

Якщо така зміна виконавця замовлення не призводить до збільшення витрат Споживача чи погіршення якості наданих послуг чи товарів, додаткова згода чи інформування Споживача не вимагаються.

Конфіденційність та захист персональних даних

Сторони визнають умови укладеного між ними договору конфіденційними та такими, що не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених договором.

Споживач надає свою згоду на обробку персональних даних Підприємцем.

Споживач погоджується з правилами конфіденційності та захисту персональних даних, розміщених на інтернет-ресурсі Підприємця.

Прикінцеві Положення

Недійсність будь-якого пункту або частини укладеного сторонами договору не веде до недійсності договору в цілому.

Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

Підприємець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції у будь-який момент часу. 

Зміни до тексту пропозиції публікуються на інтернет-ресурсі Підприємця та застосовуються до укладених у майбутньому, а також укладених, але не виконаних договорів.