Viber  063 464 63 >>

Конфіденційність та захист персональних даних

Обробником та зберігачем персональних даних є  ФОП Кадькаленко Олександр Сергійович (код ЄДРПОУ 3020115619, адреса обробки персональних даних: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Кільцева 110а) іменоване надалі за текстом — Підприємець.

Персональні дані Споживачів обробляються з метою покращення обслуговування клієнтів Підприємця, вдосконалення внутрішніх господарських процесів та відповідають меті підприємницької діяльності Підприємця. 

Ця мета передбачає, зокрема:

Швидкість та правильність обробки замовлень Споживачів; інформування споживачів про товарні та сервісні пропозиції; аналіз згуртованих даних про Споживачів, зокрема і знеособлених, для вдосконалення діяльності Підприємця.

Підприємець обробляє та зберігає будь-які надані користувачем персональні дані. Зокрема, але не обмежуючись такі: прізвище, ім'я, по-батькові, логін, місце проживання, місце доставки товарів, адреса електронної пошти, телефони, ідентифікатори в соціальних мережах та системах обміну повідомленнями, ip-адреси, повідомлення, листи, заяви, що передаються Користувачем.

Персональні дані збираються шляхом компіляції будь-якої інформації наданої Споживачем або отриманої з автоматизованих систем.

Персональні дані зберігаються в електронних системах та паперових носіях — на вибір Підприємця.

Розпорядником персональних даних є Підприємець.

Персональні дані можуть бути передані іншим особам на вимогу закону або за рішенням Підприємця, якщо така передача не призведе до явних порушень прав Споживача. 

Споживач погоджується що Підприємець не несе відповідальності за розголошення чи інше використання персональних даних особами, які отримали такі персональні дані у незаконний спосіб, зокрема шляхом несанкціонованого доступу до інформаційних систем чи архівів на фізичних носіях.

Персональні дані зберігаються без обмеження терміну та можуть бути знищені на розсуд Підприємця.

Споживач має відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного повідомлення на поштову адресу Підприємця або електронними засобами.

У випадку використання Паперових носіїв, повідомлення має бути засвідчене підписом та печаткою службової особи, або нотаріально.

У випадку використання електронних засобів, повідомлення має бути підписане та зашифроване відповідним електронно-цифровим підписом.

Розпорядник має право поширювати персональні дані Споживача та інформацію про невиконані ним зобов'язання з метою попередження інших осіб про ризик вступу у договірні відносини з таким Споживачем.

Персональні дані не можуть бути знищені з інформаційних систем Підприємця до закінчення можливих строків перевірки державними органами, якщо такі персональні дані використовуються для підтвердження здійснення господарської операції

Споживач погоджується, що персональні дані можуть бути включені до складу резервних копій інформаційних систем та відповідно зберігатися у архівному вигляді, а також можуть бути відновлені у складі архіву аварійного відновлення і бути присутніми в активних версіях інформаційних систем навіть після обробки заявки на знищення таких даних. У такому випадку Споживач має право повторно подати заявку на знищення персональних даних з інформаційної системи розпорядника.

Інші правила поводження з персональними даними реалізуються на підставі Типового порядку обробки персональних даних Затвердженого  Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14